Välkommen till

 Bravida Kylteknik

Skaraborgs- och Älvsborgs läns ledande 

kylinstallations- och serviceföretag med 18 anställda.

Bravida Kylteknik 

Specialister på kyla

Helhetslösning

Genom samordnade funktionslösningar och vår helhetssyn på anläggningars livscykel, skapar vi en samverkan med våra kunders optimala lösningar.

specialister

Vi är specialister inom industriella kylapplikationer och butikskyla, Vi erbjuder dig ett anpassat klimat för produkter, maskiner och personal.

unik kompetens

Vi har unik kompetens för anläggningar med Ammoniak, CO2,  Propan och F-gaser.

specialområden

Väl avvägda systemlösningar och totalentreprenader är andra specialområden där vår långa erfarenhet ger dig kostnadseffektiva lösningar.

Noggrannhet

Kvalitetsprodukter lönar sig

Bravid bygger kylanläggningar med kvalité med en långsiktig lönsamhet.

Bravida är certifierade både efter ISO 9001:2000 och miljöcertifierade efter ISA 14 001:1996. Vår personal hålls i enlighet med kraven för certifiering i ständig kompetensutveckling. Vi har allmän behörighet för elinstallation. 

NYHETER

Beslut från EU att fasa ut F-gaser

F-gaser som används bland annat i kyl-, frys- och luftkonditioneringsapplikationer ska fasas ut, ett beslut tagit av EU.

Detta betyder att det kommer bli dyrare för dig som har en kylanläggning  med F-gas att köpa f-gas till din anläggning.  Ett förbud mot f-gaser träder i kraft 2020. Läs mer hur du gör för att förbereda dig här.

Satsa därför redan nu på att  byta ut din gamla anläggning till en ny med naturliga köldmedium som CO2, propan eller ammoniak.

BRAVIDA SVERIGE


Vår service


Bravida stärker sin lokala närvaro


Varför kyla från Bravida?

• Helhetslösningar för kyla och komfort

• Hög kvalitet med produkter från Bravidasortimentet

• Kostnadseffektivisering av befintliga anläggningar

• Bred servicekompetens

• Miljön i fokus genom energioptimering

Skräddarsydd service


All utrustning utsätts för slitage och även befintliga anläggningar

kan effektiviseras för att nå väsentliga besparingar.

Med oss som servicepartner får du en driftsäker anläggning

som utvecklas optimalt. Genom att kartlägga och analysera

din situation tar vi fram behovsstyrda åtgärder för modernisering,

skräddarsydda för just din anläggning. Våra kontor

finns över hela landet, från Kiruna i norr till Ystad i söder,

och ger dig både lokal närhet och hög servicegrad.

En komplett partner

Bravida erbjuder kompletta tjänster och lösningar för kyla

och komfort. Vi kartlägger, analyserar, åtgärdar och följer

upp din fastighets behov av kyla. Skulle du även behöva

hjälp med installationer inom el, vs eller ventilation samordnar

vi specialistkompetens från olika teknikområden för

att leverera en helhetslösning. Dessutom är vi kostnadseffektiva.

Genom vår egen materialbas Bravidasortimentet

erbjuder vi ett antal utvalda produkter som minskar dina

kostnader samt ökar kvaliteten.

Certifierade installationer


Vi installerar bland annat propananläggningar för komfortkyla

på kontor och i butiker, kommersiell kyla för frys- och

kylrum och erbjuder som ett av få företag certifierad personal

för ammoniakanläggningar. Vi genomför årskontroller

och är ackrediterat kontrollorgan enligt ISO/IEC 17020 (C).

Bravida har kompetensen och etablerade kontakter med

ledande leverantörer som gör det möjligt att erbjuda framtidens

teknik såsom miljövänliga CO2-system.

Klimatsmarta kylsystem från Bravida -

 ledande inom installation och service

Moderna och välfungerande kylsystem innebär hög energieffektivitet och låga driftkostnader. 

Bravida erbjuder en komplett lösning inom installation ochservice av kyla. Genom att analysera, kartlägga och åtgärda fastighetens behov av kyla och komfort kan vi erbjuda en skräddarsydd lösning som uppfyller dina krav på energioptimering och långsiktig driftekonomi.

Bravida kyla är experter på kylanläggningar

Bravida kyla utför både akut och förebyggande service på olika kylmaskiner. Vi har även jouröppet alla dagar i veckan och står i beredskap om olyckan skulle vara framme.  Våra installatörer är certifierade för att få göra kontroll enligt köldmedieförordningen. 


Har du en kyl-installation som behöver service?

Bravida kyla  tar både små och stora uppdrag samt serviceavtal. Ett serviceavtal med Bravida innebär att vi

genomför regelbundna servicebesök. Detta för att både minimera driftströrningar men också för att behålla och öka installationernas livslängd. 

Vi kommer också hålla er informerade om större förändringar inom lagen om växthusgaser.


Kylanläggningar

Vi kan stolt säga att vi kan sköta allt med era kylanläggningar, Vare sig det gäller kyl, frys, kylskåp, frysskåp, nedkylningsskåp, kylrum, frysrum, kylbänkar, blastchiller, värmepumpar, kylmaskiner, kompressorer, förångare, kondensor eller gaskylare. 


Installation

Vi installerar, bygger, servar , underhåller och reparerar dem vid era behov.

Även större anläggningar som  avfuktare och AC-anläggningar, luftkonditionering, processanläggningar, isbanor och industrikyla hjälper vi våra större kunder med.


Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad.