Snabb Service.

Vår affärsidé bygger på att effektivt förhindra dyrbara stopp för våra kunder. Vi utför service och reparationer på de flesta av marknadens anläggningar.


Med kompetent personal och välutrustade servicebilar står vi ständigt i beredskap för att snabbt kunna komma ut till kunden. Vi har också ett stort eget lager för att kunna utföra reparationer så fort som möjligt, utan onödiga väntetider. 


Flexibilitet och kundanpassade lösningar har resulterat i nöjda kunder och unika uppdrag. Med våra specialkunskaper löser vi problemen lätt och smidigt så just dina behov och krav uppfylls på bästa sätt.

Förebyggande Service

Om din anläggning skall fungera felfritt och utan avbrott krävs fungerande service och underhåll. En service ökar även livslängden på anläggningen, du spar dyr energi och den går under gynsamma förhållanden.  Mycket av denna service kan utföras i form av kontroller.


JOUR

Ett serviceavtal med tillgång till vår jourtjänst är en garanti för driftsäkerheten i ditt företag. Bravida Kylteknik har beredskap dygnet runt alla dagar för dig som tecknar ett serviceavtal med oss. Detta ger dig trygghet, korta stopptider, små intäktsbortfall och låga servicekostnader.

Service och årlig kontroll

Inte bara för miljöns skull utan även för din ekonomis skull är den årliga kontrollen nödvändig. Bravida Kylteknik utför din kontroll kostnadseffektivt och tar hand om pappersexercisen.

Teckna ett serviceavtal med oss och få tillgång till Bravidas samlade kunnande inom kyla, el, vs, styr och regler.

Du kan teckna ett serviceavtal på bland annat veckokontroller på Industriella Ammoniakanläggningar samt avtal för årskontroller.

Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad.