Vi specialiserar oss inom

Detta är våra huvudsakliga arbetsområden men vi hjälper er gärna med andra jobb

Kyla för Industri och Process

Industriell Kylteknik är Bravida Kylteknik:s främsta kompetensområde. Vi kan hantera Ammoniak, CO2, Propan och F-gaser. 


värmepumpar 

En värmepump är en kylmaskin, kylmaskiner bör installeras av kylföretag med totalåtagande. Bravida Kyla har resurser och kunskap att göra en total lösning av Ert energibehov.

Fjärrstyrd övervakning

Datoriserad styr- och övervakningssystem ger säkra och lättskötta anläggningar. Bravida Kyla har många års erfarenhet och kunnande inom styr- och övervakningssystem.

Kyla för Butik och Livsmedelsindustri

Bravida Kylteknik har utfört totalentreprenader, ombyggnationer av anläggningar och serviceuppdrag för ett stort antal livsmedelsföretag.

Energioptimering

Alla kyl- & värmeanläggningar förbrukar energi. Det absoluta flertalet kylsystem fungerar inte så effektivt som de skulle kunna.

Kylrum och Frysrum

Bravida kyla har ett brett sortiment av produkter för att kunna bygga väl fungerande kylrum och frysrum.


Komfortkyla, luftkonditionering

Bravida Kylteknik ser till att du håller ett jämnt inomhusklimaträtt temperatur i kontoret,  butiken, restaurangen,  datahallen, mm. 

Kyla för restaurang och storkök

Vi har resurser för att snabbt och effektivt renovera havererade kompressorer, oavsett fabrikat.

Innan Ni byter kompressorer fråga om offert på reparation/byte.