F-gas

VI säkerhetställer fortsatt trygg drift för din anläggning.

Bravida kylteknik säkerhetställer fortsatt trygg drift för din anläggning genom följande åtgärder:

  • Uföra bedöming av anläggningens status. 
  • Utifrån bedömningen utvärdera vad som är bästa lösningen för just din anläggning. 
  • Utifrån bedömning kunna öka livslängden  på anläggningar med höga GWP, som t. ex. noggrannare kontroller och förbättringar för att minska läckagerisker. 
  • Ombyggnad till nya köldmedier som CO2, Propan eller Ammoniak.

VIKtig info om F-gaser - Köldmedier i kyl-. frys- och luftkonditioneringsapplikationer.

Fluorerande växthusgaser eller F-gaser är gaser som används bland annat i kyl-, frys- och luftkonditioneringsapplikationer.  Som ett led i bekämpningen av klimatförändringen har EU beslutat att fasa ut användningen av F-gaser.  Utfasningen kommer att ske genom begränsning av kvoterna av köldmedier på marknaden. 


FÖRBUD FRÅN 2020

Förordningen som trädde i kraft 1 Januari 2015 innehåller dessutom ett förbud från 2020 som omfattar påfyllnad av köldmedier som vars uppvärmningseffekt på klimatet (GWP) är 2500 eller större (R404 & R507) vid service och underhåll av kyl/frysapplikationer med fyllnadsmängd över 40 ton (10,2 kg).


I förordningen andra skede kommer även F-gaser vars klimatuppvärmningspåverkan (GWP) är 150 eller större fasas ut till och med 2030. 

  • Idag finns det inte något nytt köldmedium som kan användas i befintliga anläggningar utan omfattande arbete.
  • Priserna på samtliga syntetiska köldmedel har hittills i år (2017) ökat med cirka 60% och indikationer pekar på att under detta år kommer ytterligare höjningar. 
  • Våra leverantörer varnar för att det 2018 blir brist på HFC köldmedier.
  • Helt framtidssäkra lösningar är idag naturliga köldmedier: Koldioxid CO2 (R744),  Ammoniak NH3 (R717) samt Propan (R290). Samtliga dessa förutsätter större ombyggnad  av befintliga HFC-anläggningar eller helt nya anläggningar. 

Mer info finns att läsa på http://www.alltomfgas.seBravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad. 

Kontakta oss redan idag FÖR ett kostnadsförslag