Komfortkyla

Luftkonditionering


Ett jämnt inomhusklimat 

skapar bättre förutsättningar för att arbetet utförs effektivt.

INOMHUsklimat

Bravida Kylteknik ser till att du håller ett jämnt inomhusklimat med rätt temperatur på kontoret,  butiken, restaurangen,  datahallen, mm. Ett jämnt inomhusklimat och bra ventilation skapar bättre förutsättningar för att arbetet utförs effektivt. Det blir allt mer avgörande för arbetsmiljön. Dålig luft, för varmt eller för kallt främjar inget arbete eller trivsel.


Bravida Kylteknik strävar efter att optimera arbetsmiljön i alla lösningar. Det innebär att varje del av verksamheten får exakt det inomhusklimat som krävs, samtidigt. Ingen lösning är den andra lik. 

Bravida  projekterar, säljer,  installerar och servar alla typer av anläggningar för komfortkyla och luftkonditionering.

KYLA LIKA VIKTIGT SOM VÄRME

Länge har det varit självklart att temperaturen inomhus inte får vara för låg. Nu är det lika självklart att den inte är för hög. I varje fall inte om det ska bli något gjort. Att kylanläggningen är driftsäker och inte läcker är lika viktigt som att värmeanläggningen är intakt.

När värmen krånglar kalla dagar åker tröjorna på, när kylanläggningen inte fungerar varma dagar sjunker prestationsförmågan drastiskt. Vi säljer och installerar nya energisnåla och driftsäkra anläggningar, vi kontrollerar och moderniserar gamla, vi sköter servicen så att den inte stannar när värmen kommer. Om något ändå händer är vi där inom några timmar.SERVICEAVTAL ÖKAR FASTIGHETENS VÄRDE

  • Service som genomförs regelbundet medför en minskning av oplanerade kostnader, högre driftsäkerhet och längre livstid. När något händer är fastigheter med serviceavtal alltid prioriterade. Professionell service ökar driftsnettot och höjer fastighetens miljöprofil och framförallt fastighetens värde.
  • Vi inventerar, dokumenterar och gör en objektlista så att alla vet exakt vad som finns. Vi jämför med andra fastigheter, vi gör förslag till justeringar och utbyten där det framgår vilka energibesparingar som går att genomföra. När du vet vad du kan spara, blir det lättare att planera och investera.
  • Vi kan med hjälp av våra kollegor i  Bravida ventilation även åta oss att utföra service på era ventilations anläggningar.  Vi dokumenterar med rapporter som uppfyller myndigheternas krav och de flesta försäkringsbolags behov. Fördelen med rapporter som klarar lagar och regler är att de ger trygghet åt hyresgäster och förenklar tillvaron för fastighetsägare och förvaltare.
  • Ett serviceavtal förenklar för alla; en leverantör, ett avtal, ett ansvar och en faktura.

ANPASSADE LÖSNINGAR

Du får anpassade system som är utvecklade för dina behov. Många gånger är bristande utrymme det största bekymret. Då fungerar sällan standardlösningar. Bravida löser detta genom egenutvecklade lösningar som dessutom installeras med ett minimum eller i bästa fall helt utan produktionsstörningar eller stopp

Ekonomiska lösningar

Lösningar där kyla är en del medför ofta möjlighet att samtidigt leverera värme för en annan del av verksamheten. Det ingår som en naturlig del av arbetsmetodiken hos oss på Bravida. Därigenom får du som kund en bättre totalekonomi genom lägre kostnader och snabbare återbetalningstid på din investering.

Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad. 

Kontakta oss redan idag FÖR ETT kostnadsförslag