kyla för Butik- och Livsmedel
Bravida Kylteknik har utfört Många

 nyinstallationer och ombyggnader av 

kyl och frys anläggningar i butiker och 

livsmedelsföretag.


Vi har i dag serviceavtal med ett flertalet  daglivarubutiker. 

Projektering och konstruktion av en  Kylanläggning

Att bygga kylanläggning till butiker kräver stor kunskap om behov och sätt att arbeta, vilket våra medarbetare har lång erfarenhet av. Vi har lång erfarenhet av att förse butiker med rätt klimat och hur viktigt det är med rätt temperatur för livsmedel. Ett installerat övervakningssystem med loggnings funktion spar resurser och  garanterar optimal driftsekonomi.  Installationen av kyla i en livsmedel butik med full verksamhet kräver samordning och stor tidsprecision, dels med hänsyn till andra installationer och även med varuleveranser och butikens egna aktiviteter.


2006 utförde vi vår första nyinstallationen av två co2-anläggningar i livsmedelsbutik. Därefter har vi utfört mer än 30 nyinstallationer och ombyggnationer av co2-system i både subkritisk och transkritiskt utförande. Detta gör oss till ett av de ledande företagen och den naturliga samarbetspartnern inom installation och service av komplexa co2-system.

LIVSMEDEL

Livsmedel är ett känsligt produktionssegment som ofta måste hanteras i en obruten kylkedja. Det krävs specialkunskaper och erfarenhet för att lösa detta korrekt. Bravida Kylteknik har tack vare sina egenproducerade lösningar lyckats genomföra ombyggnationer utan driftsstörningar eller driftstopp. I de flesta lösningar levererar Bravida Kylteknik ofta ett kretsloppstänkande som ger energi för andra delar av verksamheten samtidigt som det löser huvuduppgiften. Resultatet är ofta en total kostnadseffektivitet istället för en effektiv dellösning. Det är vår uppfattning om mervärde för dig som kund.
Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad. 

Kontakta oss redan idag FÖR ETT kostnadsförslag