Kyla för Industri och Process

industriell Kylteknik är Bravida Kylteknik:s främsta kompetensområde.

Totalentrepenör

Vi kan hantera Ammoniak, Co2 och F-gaser. Kyla till industri och processanläggningar är ofta helt kundanpassade och måste ske i nära samråd med kunden, som för denna anläggningstyp ofta har mycket höga krav på tillförlitlighet och driftsekonomi.

Våra kunder finns inom de industrisegment där kyla har en avgörande betydelse för produktionsmiljön som exempelvis livsmedels-, pappers-, process- och teknikindustrin. Överallt där höga krav på exakt klimat för varor, produktion och arbetsmiljö är ett måste.

Kylteknik

Bravida Kylteknik är en fullvärdig partner att agera som totalentreprenör, för såväl stora komplexa anläggningar som mindre installationer och ombyggnader. Vår metodik är att leverera mervärden utan högre kostnader. För att förverkliga detta krävs att vårt samarbete vilar på ömsesidigt ansvarstagande och förtroende.

Bravida Kylteknik projekterar, installerar och servar kylanläggningar för till exempel mekaniska verkstäder, plastindustrin, fiskindustrin, charkindustrin. Vi kan kyla allt från hela fabrikslokaler till enskilda produkter eller verktyg.  På Volvo i Olofström har vi byggt en kylanläggning på 2200 kW för presshärdningen där vi kyler ugnar och verktygen i pressarna mm .

Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad. 

Kontakta oss redan idag FÖR ett kostnadsförslag