Kyla för Lantbruk

Princip Alf JohanssonAll slags kyllager 

för lantbruk

BäR-, PoTatis- och Rotfrukstlager.

Bravida skräddarsyr komplett ventilations och kylutrustning.

Prefabricerade anläggningar för nedkylning och lagring, helt anpassade efter dina behov.

  • Elskåp med startutrustning och automatik.
  • A-lab mikroprocessor och givare för styrning.
  • Vätskekylaggregat med ackumulatortank
  • Kylbatterier med stativ
  • Fläktar, spjäll, befuktare.
  • Pumpgrupper med shuntar och ventiler.


Prata med någon av våra experter så hjälper vi dig med kostnadsfri rådgivning.

Allt du behöver från en leverantör. 

Anläggningen levereras fritt o-lossad lastbil. Montaget (endast el- och rör- dragningen ) utförs av lokala el- och vvs- företag med support från Bravida.  Alternativ kan vi även utföra montaget, "nyckelfärdig anläggning till fast pris" Uppstart och intrimning ingår i vårat åtagande. 

Bravida skräddarsyr och levererar komplett ventilations och kyl utrustning efter lagerkonsult Alf Johanssons principer och beräkningsmallar. 

Bygg själv med Bravidas prefabricerade vent/kyl anläggningar som består av följande huvudkomponenter: kylaggregat, pumpgrupp med shuntar, kylbatteri, befuktare, fläktar, spjäll samt elskåp med styrautomatik.

Anläggningen levereras fritt o-lossad lastbil. Montaget (endast el- och rör- dragningen ) utförs av lokala el- och vvs- företag med support från Bravida.  Alternativ kan vi även utföra montaget, "nyckelfärdig anläggning till fast pris" Uppstart och intrimning ingår  alltid i vårat åtagande. 

Ring för utförligare information och kostnadsfri offert.

Levererade  nyckelfärdiga anläggningar 2017: Gästgivaregården Dimbo, Trolle Ljungby AB, Raggården Vara.


Varför Alf Johansson nu igen?

  • Kan en del om potatislagring.
  • Har utvecklat en unik kylfunktion tillämpad på rotfrukter i 20 år.
  • Kylbranschen i stort verkar oförmögen att tänka om på egen hand och måste ”guidas” genom projektet och mer eller mindre tvingas att bygga ändamålsenliga kylar. 
  • Bravida har anammat Alfs tänk och byggt ett flertal anläggningar enligt Alfs instruktioner runt om i Sverige, med en mycket nöjd Alf och mycket nöjda kunder som resultat.


Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad.