Kylrum, Frysrum

snabbnedkylningsrum

VI kan kyla.

Bravida Kylteknik har ett brett sortiment av produkter för att kunna bygga väl fungerande kylrum och frysrum. Utöver detta finns det ett stort antal varianter och special kundanpassande lösningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet från de mest skiftande projekt, som har gett oss en kunskap som vi gärna delar med oss av till er.vi lEVERERAR OCH MONTERAR

Bravida Kylteknik levererar och monterar allt från små standardiserade rum till stora kyl-, och fryshus. Vi kan även konstruera och projektera ert nya kyl/frys rum/hus. Bravida säljer och installerar snabbnedkylnings skåp och rum.

tillbehör

Givetvis har vi alla tillbehör såsom kylaggregat, kyl/frysrums dörrar, glasfronter, hyllinredning och larm.

Bravida Kylteknik har största delen av sin verksamhet i Skaraborgs och Älvsborgs län. Bravida är lokalt etablerade på följande orter; Lidköping, Falköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trolllhättan, Uddevalla och Strömstad. 

Kontakta oss redan idag FÖR ETt kostnadsförslag